De patiënt is eigenaar!

Klinimetriegegevens, adviesformulieren, enquêtes, etc...


Het Zorgketen InformatieSysteem 'SyntheZis' legt rondom een patiënt gegevens vast. Dit kunnen klinimetriegegevens zijn, invulformulieren die leiden tot een advies of andere toepassingen. Een zorginstelling kan formulieren toevoegen en per revalidant beschikbaar stellen.

Demo