Synthezis Demo Site

Hoe werkt SyntheZis in de praktijk


Het Zorgketen InformatieSysteem 'SyntheZis' legt rondom een patiënt gegevens vast. Dit kunnen klinimetriegegevens zijn, invulformulieren die leiden tot een advies of andere toepassingen. Een zorginstelling kan formulieren toevoegen en bijvoorbeeld per discipline invullen. Als de patiënt vervolgens naar een andere zorginstelling gaat blijven de gegevens niet achter maar zijn opvraagbaar door de nieuwe zorgverleners. De patiënt is eigenaar en kan zorginstellingen desgewenst ook de toegang tot zijn gegevens ontzeggen.

Het unieke van SyntheZis is dat de patiënt eigenaar is! 

De kracht van het systeem is dat er workflow tot op disciplineniveau mogelijk is, er berekeningen gedaan kunnen worden, controles kunnen worden uitgevoerd, bevestigingen kunnen worden gegenereerd en dit alles in een beveiligde omgeving. 

 Demo