De kracht van SyntheZis

Zorgketen Informatie Systeem


SyntheZis, een krachtig klinimetriedossier voor gebruik in de (zorg)keten.

Patiënt

 • Patiënt is eigenaar
 • Patiënt kan altijd al zijn eigen gegevens inzien
 • Patiënt beheert toegang tot eigen gegevens

Techniek

 • Platformonafhankelijk: invullen en raadplegen van formulieren mogelijk op iPad, tablet, PC, ultrabook
 • Uitgebreide berekeningen mogelijk: berekent direct scores zoals Barthel Index, totalen, gemiddelden, etc.
 • Uitgebreide workflow (processturing, afhankelijkheden binnen formulieren, etc.)
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Centraal gehost, dus overal beschikbaar

Professionals

 • Beschikbaar voor de hele keten: van ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, tot eerste lijn
 • Discipline afhankelijk: mogelijkheden om bijvoorbeeld een fysiotherapeut binnen hetzelfde formulier andere vragen in te laten invullen dan een ergotherapeut 
 • Mogelijkheid om formulieren anoniem in te vullen (bijv. Beslishulp Beroerte Thuis)

Informatie

 • Informatieverwerking mogelijk op geaggregeerd niveau
 • Gegevens kunnen anoniem verwerkt worden op instellingsniveau voor bijvoorbeeld resultaatgegevens voor verzekeraar, onderzoek of als maatschappelijke verantwoording
 • Gestandaardiseerde formulieren. U werkt dus altijd met de laatste versie

Bekijk een Demo

 

© Syncope BV