Berekeningen uitvoeren

Scores optellen, relateren aan


Antwoorden kunnen waardes meekrijgen waardoor u er mee kunt gaan rekenen. Ook hulptabellen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld waardes op te halen bij een bepaalde leeftijd of gewicht.

bekijk onderstaande demo's