Rapporten genereren

Grafieken of tabellen


Met behulp van onze BI tool "Lighthouse" kunnen rapporten worden gegenereerd die gegevens per patient in grafieken of tabeloverzichten tonen.

bekijk onderstaande demo's