Beslishulp Beroerte Thuis

Adviezen voor in de thuissituatie


Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht De Hoogstraat heeft samen met De Hoogstraat Revalidatie en het Universitair Medisch Centrum Utrecht de Beslishulp Beroerte Thuis ontwikkeld. Deze tool is voor bedoeld voor hulpverleners om een advies te geven t.a.v. problematiek bij CVA patienten in de thuissituatie en kan worden gebruikt zonder in te loggen in het systeem. Workflow en achterliggende berekeningen zorgen ervoor dat de hulpverlener een bruikbaar advies aan de patiënt kan meegeven. Dit advies kan geprint worden of opgeslagen worden als een PDF bestand.

bekijk onderstaande demo's