USER in GRZ

Zonnehuis Vlaardingen meet de voortgang met de USER


Het Zonnehuis in Vlaardingen gebruikt SyntheZis om voor haar patienten de USER in te vullen. De USER is de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van de Revalidatie waarmee doelstellingen en voortgang van de revalidatie worden vastgelegd. De USER wordt steeds vaker in de geriatrische revalidatie als meetinstrument gebruikt.

bekijk onderstaande demo's