Synthezis GRZ

Meten is weten, ook in de Geriatrische Revalidatiezorg!


DBC’s  en meetinstrumenten

Vanaf 2014 zal de financiering van de  geriatrische revalidatie volledig plaatsvinden op basis van DBC’s. Hierdoor zal een meer intensieve samenwerking tussen revalidatie instellingen, verpleeghuizen en ziekenhuizen gewenst zijn. Revalidatieafdelingen in verpleeghuizen zullen dan, net als de ziekenhuizen en revalidatiecentra, belang hebben bij een zo kort mogelijke ligduur en al in een vroeg stadium behoefte hebben aan duidelijkheid over de ontslaglocatie van een patiënt. Hiervoor is het van belang een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden, belastbaarheid en vooruitgang van een patiënt gedurende de revalidatie. Het is daarom belangrijk een meetinstrument te gebruiken dat;

  • de functionele status in kaart brengt,
  • te gebruiken is bij multidisciplinair overleg en
  • voldoende responsief is.1

 

Binnen de specialistische revalidatie is een groot aantal meetinstrumenten ontwikkeld die ook toepasbaar zijn binnen de geriatrische revalidatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • De Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER)
  • De Barthel Index (BI)

Het implementeren van deze meetinstrumenten vergt inspanning en discipline van uw medewerkers, maar ook investeringen t.a.v. van het digitaliseren hiervan. Daarnaast wilt u natuurlijk ingevoerde gegevens op cliëntniveau, maar ook op geaggregeerd niveau, kunnen tonen. Waarin registreert u nu uw metingen, kan iedereen daar makkelijk bij en hoe staat het met de privacy van de cliënt?

 

1 Gebruik USER in het verpleeghuis, Bruikbaarheid van de USER versus de Barthel Index (Tijdschrift voor ouderengeneeskunde 2013-2)

 

 

De oplossing: SyntheZis

Wij hebben als Syncope samen met De Hoogstraat Revalidatie, door Lighthouse Software SyntheZis laten ontwikkelen. Met SyntheZis kunnen op een gebruiksvriendelijke manier alle meetinstrumenten worden ingezet. Bovenstaande instrumenten zijn nu al beschikbaar en dus direct klaar voor gebruik. Uw medewerkers kunnen morgen al starten met registreren!

De kosten zijn te overzien omdat u betaalt per cliënt en de tool in de Cloud beschikbaar is. Hierdoor kunt u snel starten en groeien de kosten mee met het gebruik.

Interesse?

Kijk op www.synthezis.info voor de mogelijkheden van SyntheZis of op www.synthezis.nl waar u kunt inloggen op onze demo omgeving. Hier staat een aantal voorbeeldformulieren gereed.

Uiteraard  kunt ook contact opnemen met info@synthezis.nl. Wij zullen in de loop van januari nog contact met u opnemen.

 

 
 Info SynthezisDemo Synthezis